Kurs: Uteskole og fagaktivitet 31. august

Jæren Friluftsråd inviterer til kurs for lærere i utskole og fysisk fagaktivitet. 

Det å bruke fysisk aktivitet som metode i fag er en måte å skape varisjon og bevegelse hos elevene. Vi ønsker å skape mer aktivitet ute i skolene. Denne samlingen kommet til å ha fokus generelt på uteskole, og hvordan man kan tilrettelegge for undervisning ute. Det kommer også til å være fokus på "Fysisk fagaktivitet". Fyskisk fagaktivitet er der det å være aktiv blir en metode for læring. Det kan være gjennom stafetter, leker eller andre aktiviteter der aktiviteten bare er et middel for læring eller pugging. 

Samlingen kommer til å være praktisk og aktiv, men det vil bli lagt vekt på refleksjon rundt aktivitenene og hvordan vi kan bruke dette i hverdagen. 

 

Tid: 31. august 12.00-15.00

Hvor: Ølberg camping, Sola kommune

Påmelding til magnus.utsogn@jarenfri.no