Friluftsfyret Kvassheim

Kvassheim fyrstasjon er blitt Friluftsfyret Kvassheim.
 
Jæren friluftsråd har ansvaret for tilrettelegging og drift av det som tidligere var Kvassheim fyrstasjon. Vi er ferdig med  første og andre byggetrinn som er istandsetting av maskinhuset til varmestove og fyrmesterboligen til utstillingslokale. Prosjektnavnet er «Et vindu mot havet». Her kan du komme inn og finne ly og utsikt. Du kan ta med deg nistepakken inn, eller du kan kjøpe turblings, varme skjeva (toast),  kaffe, brus og is i kafeen. 

Utstillingene i 1. etg. er om redningshistorie og i 2. etg. om verneområdet med fugl som hovedtema. Du finner også litt om fyrets historie.

Friluftsfyret Kvassheim er blitt en del av opplevelsestilbudet i «Nasjonal turistveg Jæren». Friluftsfyret Kvassheim ligger langs Nordsjø-turveien og fyret går inn som et nytt utfartsmål for befolkningen på Jæren.  Vi setter opp ny assistentbolig. Her blir det overnattingstilbud. Arbeidet ventes ferdig høsten 2018.

Lørdag 21. februar 2004 kom miljøvernminister Børge Brende til Kvassheim fyr for å skrive under forvaltningsavtalen mellom Staten og Jæren friluftsråd.  Første byggetrinn, «Maskinhuset» ble offesielt åpnet for publikum av Fylkesmann Tora Aasland 14. juni 2007. Andre byggetrinn ble åpnet av minister for høyere utdanning, Tora Aasland, 18. juni 2010.

Turmuligheter