Brann og sikkerhet

Jæren friluftsråd ønsker at du som bruker Mån skal være viss på at du er trygg i ditt opphold her. Da er det viktig at du setter deg inn i noen enkle sikkerhetsrutiner.

Mån er utstyrt med røykvarslere som er knytt til solstrømanlegg. Ved alarm blir det lyd i alle varslerne.

 • Gjør deg kjent med rømningsveier i bygget.
 • Gjør deg kjent med slokkeutstyr i bygget.
 • Røyking er ikke tillatt inne.
 • Ikke heng klær til tørk over ovnene. Benytt kroker på veggen.
 • Ikke bruk levende lys på soverommene.
 • Kast brukte fyrstikker i ovnen.
 • Se etter at ovnsdørene er godt lukket når du fyrer.
 • Pass på at døren til soveromsfløyen er lukket.
 • Se regler for bruk av gassbrenner på kjøkkenet.
 • Se betjeningsinstruks for brannalarmanlegg i inngangshallen.
 • Hold god orden i alle rom.

Ved brann skal du

 • Redde: Redde mennesker og dyr.
 • Varsle: Varsle brannvesenet på 110. Deretter varsle alle som kan bli berørt av brannen.
 • Slukke: Forsøke å slukke brannen med tilgjengelige slokkemidler uten selv å bli skadet.
 • Lukke: Lukke vinduer og dører slik at man begrenser røykspredning i bygget.
 • Samle: Samle og tell over at alle er ute.

Grilling på gruer er ikke tillatt innenfor gjerdet rundt Mån. Respekter regelen om forbud mot åpen ild ute fra 15. april til 15. september. 

Ta ansvar!