Historie og bakgrunn

På den frodige grassletta rundt hovedbygningen finnes det en rekke lett synlige rester etter fjellgarden Mån som var i drift fram til 1915. Man ser små rydningsrøyser, og 7 - 8 åkerlapper med reiner. En av to rektangulære hustufter som er mellom 20 og 30 meter lange, er synlige i kulturlandskapet. Den ene er Friluftsgarden bygd på.

Mån var den første gården som ble ryddet i Fidjadalen – trolig allerede i tidlig middelalder. Sikker kjennskap til stedet får vi først i 1571, da kongen la «Gaarden Moenn» til Stavanger Prestebol som beneficieret Gods. Først i 1850 kom garden i privat eie, da oppsitter Peder Eriksen kjøpte den for 300 Spd.


I 1854 ble Mån delt i to bruk. Våningshuset som Jæren friluftsråd restaurerer er den eneste bygningen som står igjen. De andre byggingene ser vi bare tuftene av.