Friluftshuset Orre

Friluftshuset er Jæren friluftsråd sitt informasjonssenter for friluftsliv og naturvern. I senteret er det en fast utstilling som gir opplysning om Jærstrendene landskapsvernområde og om hvilke muligheter du har til å drive et aktivt friluftsliv på Jæren.

Friluftshuset ble bygget i 1987 og utvidet i 1992. 16. desember 1999 brant senteret ned til grunnen, men ble bygget opp igjen i samme stil og gjenåpnet 16. mars 2002. Byggets arkitekt er Per Line.

Friluftshuset er blitt et regionalt kultursenter med kunstutstillinger, konserter og arrangement av forskjelllige slag. Her er også temautstillinger om natur og friluftsliv og mediaprogrammer som kombinerer natur bilder, poesi og musikk.

Hver sommer blir en lokal kunstner invitert til å ha kunstutstilling på Friluftshuset. Denne er et fast innslag fra mars til oktober.

I varmestua kan du spise din egen niste eller du kan kjøpe av det vertskapet byr på av hjemmebakt, is, kaffe og brus. Det er verken spise- eller kjøpeplikt her.

Friluftshuset er nå også en del av attraksjonene til Nasjonal turistveg Jæren.