Brekko

Natur.

Landskapsformene er rolige og avrundede. Dalførene er forholdsvis åpne og vide. Den naturlige vegetasjon er lynghei og bjørkeskog. Flere plantefelt med gran, furu og lerk gir variasjoner. De eldste plantingene er fra perioden 1930 – 1940. Noe av skogen er hogstmoden. Dyre- og fuglelivet er rikt.

Turmuligheter.

Brekko er godt tilrettelagt for både vinter- og sommerbruk. I de sentrale deler finner en gode grusveier og grovplanerte turveier som fører opp til ca 400 m høyde. Her kan en fortsette i merket stisystem i varierende lengde. Området egner seg godt for turgåing for alle aldersgrupper. Det er spesielt god tilrettelagt for barnefamilier.

Aktiviter.

Jær-regionens eneste langrenn, skiskytteranlegg og skileikbakke er plassert i området. Med forholdsvis små snømengder kan en benytte 13 km med turveier hvorav 6 km er belyst i vinterhalvåret. Er det snø nok, blir løypene preparert. Bading og fisking i Store og Litle Foretjørn. Muligheter for sopp og bærplukking. Naturinformasjon i egen skog- og natursti. Stavanger O-klubb har laget kart over området samt eget turorienteringsopplegg med faste poster. Dette er lagt ut for salg i varmestua.

Gapahuk i Brekko

Ved Store Foretjørn er der bygget en gapahuk som kan romme en skoleklasse.
Her kan du være i ly for regn og vind. Der er en stor grue i midten og noen enkle benker , resten tar du med selv, slik som tørr ved eller grillkull for grua. Gapahuken blir brukt av turgåere til å raste i, barnehager og klasser for ly og utgangspunkt for aktiviteter, klasser og ulike grupper til overnattinger. Utenfor er det laget steinbord med benker og ei grue. Her er det plass til mange.
Det er ingen bestillingsliste, men for å unngå kollisjoner er det lurt å ta kontakt med Jæren Friluftsråd dersom du skal ha med ei større gruppe. Gapahuken skal være et turmål og det er ikke meningen at det skal kjøres bil inn på turveien.

Gapahuken er bygd etter tegninger av Dag Tveit.

Adkomst.

Brekko ligger ca 45 km fra Stavanger. Følg E 39 og ta av til R 45 sør for Ålgård. Brekko er nevnt på skiltet som forhåndsvarsler, på skiltet som viser avkjørselen, er det ikke nevnt. Videre er avkjøringene skiltet.   Husk bomavgift på kr 40. Årskort kr 250 kan kjøpes i Friluftstunet i Brekko og hos Shell Ålgård. Dagsbetaling pr mobiltlf,  melding eller App. EasyPark. Takstgruppe 5595

Ferdsel i utmark

Fra gammelt av har vi alle rett til fri ferdsel i utmarksområder. Friluftsloven gir oss retningslinjer om hvordan vi skal bruke denne retten.

Vi ønsker velkommen til å:

- ferdes til fots eller på ski
- overnatte ute i naturen i telt
- gå i land og fortøye båt langs kysten
- bade i sjø, vatn og vassdrag
- bruke kano, kajakk eller robåt i elver
  og vatn
- plukke ville bær, sopp og blomster.

Huskeregler

Det er forbudt å ferdes i naturen med motorkjøretøy.

Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen.

Respekter privatlivets fred. Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn.

Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.

Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser.

For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse.