Flere steder

Tengedalsvatnet:

Dette er et badeområde spesielt tilrettelagt for bevegelseshemmede, men her er muligheter for fisking og turgåing.
Ligger i Sandnes kommune langs fylkesvei 316.

Melsvatnet:

Badeplass tilrettelagt for bevegelseshemmede. God turvei rundt vannet for barnevogn og rullestol.  Turen rundt vannet er 4,2 km.
Familievennlig. Fiskeplass.
Ligger i Time kommune langs riksvei 506 mellom Ålgård og Bryne.

Haugstadskogen:

Flott skogsområde med turveier, turstier og lysløype.
Ligger i Hå kommune ved Stokkelandsmarka på Vigrestad.

Eikeneset–Toberget:

Fine turveier langs Oltedalsvatnet. Bademuligheter, fiskemuligheter og rasteplasser.
Ligger langs riksvei 45 mellom Ålgård og Oltedal.

Ferdsel i utmark


Fra gammelt av har vi alle rett til fri ferdsel i utmarksområder. Friluftsloven gir oss retningslinjer om hvordan vi skal bruke denne retten.


Vi ønsker velkommen til å:

- ferdes til fots eller på ski

- overnatte ute i naturen i telt
- gå i land og fortøye båt langs kysten
- bade i sjø, vatn og vassdrag

- bruke kano, kajakk eller robåt i elver
  og vatn

- plukke ville bær, sopp og blomster.

Huskeregler


Det er forbudt å ferdes i naturen med motorkjøretøy.


Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen.

Respekter privatlivets fred.
Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn.

Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.


Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser.

For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse.