Jærstrendene

Jærstrendene er 7 mil lange. Jæren friluftsråd (JF) har tilrettelagt ca. 2,5 mil av disse for turgåing og naturopplevelse. Sammen med våre eierkommuner, Rogaland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, staten og private har JF lagt til rette for at du skal få å gå tur langs de flotte strendene på Jæren.

Jærstrendene består av rullestein- sanddyner og sandstrender. Landskapet er spesielt både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Store deler av kyststrekningen fra Tungenes i nord til Eigesrund grense inngår i Jærstrendenes landskapsvernområde.
   
Jærstrendene er kjent for sitt rike fugleliv, og Revetangen er en viktig rasteplass for fugletrekket. Dette innebærer bl.a. at det er båndtvang for hund hele året. Noen steder finner vi områder hvor plantelivet er fredet og det er forbud mot plukking av blomster. Vegetasjonen i sanddyneområdet er sårbar og vi henstiller til publikum om å ta hensyn til dette når en ferdes i områdene.

Jæren friluftsråd har lagt til rette parkeringsplasser, toaletter, renovasjon og merkede stier for å gjøre det enkelt for publikum å ta seg ut i det fri.

Allemannsretten gir deg lov til å ferdes i naturen, men husk at du som bruker av naturen også har ansvar og plikter.

Turmuligheter.

Jærstrendene er det store utfartsområdet i regionen . Hovedaktiviteten er turgåing , men når forholdene ligger til rette, kan en oppleve et yrende badeliv. Det er naturopplevelsene publikum søker – havet i storm og stille – dynamikken i sanddyneområdene, fugle- og plantelivet. Lakse- fiske i Figgjo-elva og sjøfiske fra moloene i båthavnene. Reve er også populæret hos fiskeinteresserte.
Kyststrekningen er godt egnet til turbruk både sommer og vinter. Fine utgangspunkt er: Sandestranden, Vistestranden, Solastranden, Ølberg, Vigdel, Hellestø/Byberg, Sele båthavn, Borestranden, Orrestranden, Refsnes, Brusand og Ogna. Vi oppfordrer publikum i størst mulig grad å bruke selve strandflaten. Gå minst mulig i sanddynene.

Ferdsel i utmark


Fra gammelt av har vi alle rett til fri ferdsel i utmarksområder. Friluftsloven gir oss retningslinjer om hvordan vi skal bruke denne retten.


Vi ønsker velkommen til å:

- ferdes til fots eller på ski

- overnatte ute i naturen i telt
- gå i land og fortøye båt langs kysten
- bade i sjø, vatn og vassdrag

- bruke kano, kajakk eller robåt i elver
  og vatn

- plukke ville bær, sopp og blomster.

Huskeregler


Det er forbudt å ferdes i naturen med motorkjøretøy.


Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen.

Respekter privatlivets fred.
Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn.

Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.


Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser.

For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse.

Bruk de parkeringsplassene som Jæren friluftsråd har lagt til rette for besøk på strendene. Hjelp oss å holde Jærstrendene rene.