Madland

Natur.

Madlandsheia er relativt kupert og har muligheter for varierte rundturer. I liene vokser bjørk. Men ellers er landskapet åpent. Vålandsnuten med sine 811 meter er et sentralt punkt med storslått utsikt i klart vær. 

Aktiviteter.


I Madlandsheia er det mulighet for fine turer hele året. 
Sommerløyper er merket. Muligheter for bærplukking.
Det er ikke merkede skiløyper, men parkeringsplassen blir ryddet for snø.

Viermyr naturreservat.

I området ligger også Viermyr naturreservat. Reservatet er på ca 740 da og ligger ved stien til Dirdal. Området består hovedsakelig av flatmyr og bakkemyr og noen små næringsfattige partier med tuevegetasjon. Fattigmyrvegetasjon dominerer, og både tue, matte og løsbunn er vanlig. Tuevegetasjonen har mye gråmose, rusttorvmose og kysttorvmose. Noe mellomliggende vegetasjon finnes også i tilknytning til kilder. Generelt er det suboseaniske arter som dominerer på myra. En del nordlige / alpine arter som dvergbjørk, lappvier, sølvvier m. Fl. er vanlige. 

Adkomst.


Madlandsheia ligger ca 45 km fra Stavanger. Følg E 39 til Vaula bru sør for Ålgård. Avkjøring og veien videre er skiltet. Parkeringsavgift på kr 40, betales på Easypark, sone 5596.