Månafossen / Mån

Kart link

Natur.

Månafossen er blant fylkets vakreste og mektigste fossefall. Fra parkeringsplassen går en til fots på sør- østsiden av elva. Stien opp til Månafossen kan til dels være bratt og ulent. Flere steder er det satt opp trapper og kjettinger til å holde seg i på de bratteste bergene. Fra stien får en utsyn over Månafossen som har et fall på 92 meter, og er en av Rogalands største turistattraksjoner.
Turen går videre inn den vakre Måndalen og fram til Månavatnet. På Mån har Jæren friluftsråd restaurert det gamle gardshuset og på de gamle grunnene etter uthuset er det bygget en fløy for overnattig.
Fra Månavatnet forsetter stien gjennom Fidjadalen til Fed og Fidjastølen før en kommer til Blåfjellenden, hvor Stavanger Turistforening har overnattingssted.

Aktiviter.

Naturopplevelser og turgåing er de dominerende aktiviteter i områder. Grasslettene ned mot elva egner seg til telting, og det er fremdels muligheter for å få en fjellørret på kroken. Dalen omkranses av fjellpartier opp mot 1000 meters høyde. Fjelltoppene er nok en utfordring for de aller sprekest.

Adkomst.

Følg E 39 til Ålgård. Ta av ved Vaule bru, følg derfra Rv. 45 forbi Oltedal og Dirdal til Gilja, og ta der veien til Frafjord. Forsett videre til Eikeskog og Jæren friluftsråds parkeringsplass. Parkeringsavgift kr 40,- som betales i oppsatt boks, Easypark, takstgruppe 5597   eller sms - se oppslag på parkering.  ( best dekning litt oppe i stien) 

Ferdsel i utmark


Fra gammelt av har vi alle rett til fri ferdsel i utmarksområder. Friluftsloven gir oss retningslinjer om hvordan vi skal bruke denne retten.


Vi ønsker velkommen til å:

- ferdes til fots eller på ski

- overnatte ute i naturen i telt
- gå i land og fortøye båt langs kysten
- bade i sjø, vatn og vassdrag

- bruke kano, kajakk eller robåt i elver
  og vatn

- plukke ville bær, sopp og blomster.

Huskeregler


Det er forbudt å ferdes i naturen med motorkjøretøy.


Du må ikke ferdes på dyrket mark i vekstsesongen.

Respekter privatlivets fred.
Slå ikke opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte. Tillatelse av grunneier kreves ved telting over 2 døgn.

Du må ikke tenne opp bål i skog og mark fra 15. april til 15. september.

Der du ferdes, har andre sin næringsvirksomhet. Ta hensyn til dette.


Har du hund med ut i naturen, har du plikt til å holde den i bånd der bufe beiter. Husk ellers båndtvangbestemmelser.

For jakt og fiske gjelder spesielle regler. Du må kjenne disse.