Friluftsskole

Friluftsskolen er et ferietilbud i nærmiljøet for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsskolen er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv. Disse skal i all hovedsak være friluftsrelaterte. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over 3 til 5 dager. Det kan være én overnatting, men er ikke et sammenhengende leirtilbud. Friluftsskolen skal normalt være åpen for alle og med lav deltakeravgift. Friluftsskolen er et samarbeid mellom Den Norske Turistforeningen og Friluftrådenes Landsforbund.

Friluftsskolene på Jæren blir arrangert i sammarbeid med forskjellige organisasjoner. Norsk Folkehjelp Jæren, Randaberg kommune og Besøkssenter Våtmark Jæren og Naturvernforbundet i Rogalang er alle med på å gi barn og unge et spennde ig innholdsrikt ferietilbud!

MÅL

Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner


Obligatoriske tema
• Allemannsrett og ferdselskultur
• Kartforståelse
• Raste- og leirplass
• Tur eller ekspedisjon


Aktiviteter
I tillegg til de obligatoriske temaene blir det tid til mange morsomme aktiviteter utfra lokale forhold.
• Bruk av kniv, øks og sag
• Padling, roing og seiling
• Bading og vannaktiviteter
• Høsting, fiske eller plukking av bær, sopp og urter
• Mat ute
• Ski, skøyter og aking
• Snøforming

 

For info om påmeling og Friluftsskole i 2019 se fanen venstre side. 

Sikkerhet

Friluftsskolen omfatter lavterskel friluftsaktiviteter
som normalt ikke innebærer risiko for vesentlige
skader eller ulykker. Lederene er likevel opplært i førstehjelp og risikovurdering.
 

Praktisk
En normal friluftsskoledag varer fra kl. 9 til 15.

På lindøy varer den fra 10 til 16.