Læring i Friluft

Jæren Friluftsråd ønsker mer og bedre uteaktivitet i skole, SFO og barnehage. Vi tilbyr kurs for lærere der det å ta undervisningen ut står sentralt. Kursene vil ta utgangspunkt i Læring i Friluft. de vil handel om det å tilrettelegge for uteskole, ta undervisningen ut og mer fagrettede kurs, med utemat, matematikk, naturfag, etc.