Leiebetingelser

Les nøye gjennom reglene som gjelder for leieobjektet.

På grunn av administrasjon av utleie er det ulike frister for bestilling og avbestilling. Vi forbeholder oss rett til å kansellere bestillinger gjort etter frister eller som er i strid med våre betingelser. Se leiebetingelse for det objektet du ønsker å leie.


Innhold

Leiebetingelser for Friluftstunet i Brekko 
Leiebetingelser for Friluftshuset på Orre 
Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim - Maskinhuset 
Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim  - Assistentboligen 
Leiebetingelser for Friluftsgarden Mån 
Leiebetingelser for gapahuker 
Leiebetingelserfor  hytter Ølberg camping 

Leiebetingelser for Friluftstunet i Brekko

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato - ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:
• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.
• Rømningsveiene må holdes frie.

Stearinlys / fakler / griller
• Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.
• Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.
• Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.
•  Røyking ikke tillatt i bygget.
• Ved bruk av grill er det kun tillat å bruke kull / briketter. Ved endt bruk, la det brenne ut og lukk lokket før senteret forlates.

Skader:
• Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.
• Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170 kontortid mand – fred 07.00-14.30.

Rydding:
• Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.
• Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.
• Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes før det settes i steameren, se egen instruks på vegg ved steameren.
• Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.
• Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.
• Hold portene lukket.
• Kapellet skal være låst under arrangementet, med mindre det inngår i leien.

Siste sjekk:
• Lokalet skal forlates senest kl 02.00.
• Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.

Leiebetingelser for Friluftshuset på Orre

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato – ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:
• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.
• Rømningsveiene må holdes frie.
• Brannalarm går direkte til brannvesenet.

Stearinlys / fakler / griller
• Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.
• Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.
• Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.

• Røyking ikke tillatt i bygget.
• Ved bruk av grill er det kun tillatt å bruke kull / briketter. Ved endt bruk, la det brenne ut og lukk lokket før senteret forlates.
• Ved bruk av peisen ute, slokk før senteret forlates.

Skader:
• Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.
• Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170 kontortid man – fred 07.00-14.30.

Rydding:
• Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.
• Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.
• Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes av før det settes i steameren, se egen instruks på vegg ved steameren.
• Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.
• Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.

Siste sjekk:
• Lokalet skal forlates senest kl 02.00.
• Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.
• Aktiver alarm og forlat lokalet.
• Etter innkobling av alarm må en ikke gå inn i bygget igjen, det vil utløse alarmen. Utrykking vil bli fakturert leietaker.
• Lås porten

Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim -Maskinhuset

Senteret må bestilles minst 4 uker før leiedato -ved kortere bestillingstid, ta kontakt med Jæren Friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Branninstruks:
• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.
• Rømningsveiene må holdes frie.
• Brannalarm går direkte til brannvesenet.
• Det er ikke tillatt å grille ved fyret

Stearinlys/ fakler
• Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.
• Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer, betong eller bord ute.
• Ved bruk av stearinlys lys, unngå drypp på inventar og gulv.
• Røyking ikke tillatt i bygget.

Uteområde:
• Bil parkeres på parkeringsplassen ved havna. Oppmerket HC parkering ved fyret.
• Vis hensyn til gjester i Assistentboligen og naboer.
• Hold porten lukket, husdyr på beite i området.

Skader:
• Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.
• Ved evt. skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  
   tlf 51667170 kontortid man – fred 07.00-14.30.

Rydding:
• Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inklusive matrester, blomster osv.
• Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske bord og benker. Møbler som er flyttet på skal settes tilbake på plass.
• Oppvask: alt bestikk, dekketøy og kjøkkenutstyr skal vaskes av før det settes i steameren, se egen instruks på      vegg ved steameren.
• Ved manglende rydding eller oppvask vil ekstra regning bli tilsendt.
• Ta med søppelet hjem. Gjensatt søppel vil bli etterfakturert.

Siste sjekk:
• Lokalet skal forlates senest kl 02.00.
• Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører er låst.

Leiebetingelser for Friluftsfyret Kvassheim  - Assistentboligen

Assistentboligen – Friluftsfyret Kvassheim– må bestilles seinest 2 uker før leiedato - kortere bestillingstid ta kontakt med Jæren friluftsråd post@jarenfri.no  eller 51667170.
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris.

Ankomst:
• Fra kl 17.00, tidspunkt avtales i god tid i forveien.

Branninstruks:
• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet.
• Rømningsveier må holdes frie.
• Heis skal ikke brukes ved brann.
• Brannalarm går direkte til brannvesen.
• Det er ikke tillatt å grille ved fyret.

Uteområde:
• Bil parkeres på parkeringsplassen ved havna. Oppmerket HC parkering ved fyret.
• Hold porten lukket, husdyr på beite i området.
• Vis hensyn til gjester i Maskinhuset og naboer.

Skader:
• Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på inventar eller hus.
• Ved evt skade, ta kontakt med Jæren Friluftsråd, post@jarenfri.no,  tlf 51667170, kontortid kl 07.00-14.30.
• Ved bruk av stearinlys, unngå drypp på inventar og gulv.
• Røyking ikke tillatt.

Rydding:
• Husk å ta med alt ditt hjem, sjekk kjøleskap, matskap, vaskerom, soverom og bad.
• Sett i gang oppvaskmaskinen med resten av skitne kopper osv før avreise.
• Ta ut all søppel og legg det i molok ved parkeringsplass.
• Utvask, se info-perm i boligen.
• Hvis møbler flyttes, settes de på plass før avreise.

Siste sjekk:
• Huset forlates senest kl 12.00.
• Sjekk at alle vinduer er lukket og alle dører låst.

Leiebetingelser for Friluftsgarden Mån

Overnatting må bestilles minst 2 dager før leiedato. Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 4 uker før leiedato må du betale halv pris. Bestilling gjelder for soverom og bruk av fellesrom i hovedetasjen, varmestue i kjeller er åpen for alle for dagsbesøk.  Ikke overnatting i varmestua.

Branninstruks:

• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått i lokalet. 
• Rømningsveier må holdes frie.

Ved:
• Veden er til bruk inne, ikke til bålbrenning ute.
• Ikke tillat med bål eller grill innenfor gjerdet rundt huset.
• Husk brannsikkerhet ved bålbrenning, følg bålforbud 15.april-15.september, bruk sunn fornuft.


Gass:
• Sett deg inn i funksjonene for gassbluss og gasskomfyr.
• Steng gasstilførsel fra flaske til apparat, ved endt bruk.

Utvask:
• Vask opp bestikk og service, rydd alt på plass.
• Kast matavfall i do. Restavfall tas med ned til søppeldunk på parkeringsplass.
• Ta med hjem det dere har hatt med – ikke la noe stå igjen.
• Vask alle soverom som er brukt.
• Vask bordene og gulvene i fellesrommene.
• Hvis kjelleren er brukt, vask bordene og fei gulvene.
• Lokalene skal være vasket, sjekket og klar til nye gjester, kl 12.00.

Leiebetingelser for gapahuker

Ingen frister for bestilling eller avbestilling, men ombestemmer du deg og ikke vil bruke bestillingen – avbestill, så andre kan få muligheten.
Vi tillater ikke utdrikningslag eller lignende fester og forbeholder oss rett til å kansellere bestillinger som ikke er i tråd med våre retningslinjer.
Fremleie ikke tillatt.

• Håper dere kommer til en fin og ryddig leirplass.
• Gå ifra gapahuken slik du ønsker å komme til den.
• Husk brannsikkerhet ved bålbrenning, følg bålforbud 15.april-15.september, bruk sunn fornuft.
• Alkoholbruk ved gapahukene er ikke tillatt, - offentlig område, se alkoholloven § 8-9.

Leiebetingelser for hytter Ølberg camping

Sesong 10. mai – 30. august

Hytter Ølberg –bestilling seinest 1 uke før leiedato – ved kortere bestillingstid - ta kontakt med Ølberg camping tlf – 51667170
Avbestillingsfrist: Avbestiller du senere enn 1 uke før leiedato, må du betale halv pris.
• Leietaker vasker hyttene – skal være vasket og sjekket før avreise, seinest kl 12.00
• Ikke tillatt å røyke inne i hyttene
• Hytte 1, 2 og 3 - ikke tillatt med kjæledyr inne i hyttene
• Hytte 4 og 5 – kjæledyr tillatt.
• Kjæledyr skal holdes i band.

Branninstruks:
• Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruks, oppslått på plassen
• Rømningsveier må holdes frie.
• Brannvarslere må ikke settes ut av funksjon.
Regler for campingplassen er oppslått på infotavler.