Leiebetingelser

Bruk av stearinlys/fakler.

 • Dersom det blir brukt fakler eller annet levende lys, sørg for sikker avstand til brennbart materiale.
 • Det er ikke tillatt å bruke fakler på skifer/betong eller bord ute.
 • Ved bruk av levende lys inne – unngå drypp på inventar og gulv.

Branninstruks.

 • Leietaker plikter å sette seg inn i branninstruksene som er oppslått i lokalet.
 • Rømningssveiene må ikke sperres.

Ved skader på inventar / utstyr.

 • Leietaker er ansvarlig for skader på  inventar eller hus.
 • Om skade ta kontakt med Jæren friluftsråd 51 66 71 70, i kontortiden (kl 07.00 –14.30).

Rydding.

 • Leietaker skal ta alt sitt med seg hjem, inkl. matrester, blomster, og lignende.
 • Leietaker skal rydde, vaske opp, vaske av bord og benker og ta med søpla hjem. Møbler og ting som er flyttet på skal settes tilbake på plass.
 • Oppvask: Alt bestikk og dekketøy skal vaskes før det settes i steameren. Se egen instruks.
 • Ved manglende rydding/oppvask vil regning bli ettersendt.

Lokalet skal forlates senest kl. 04.00.

 • Sjekk at alle vinduer er lukket og dører låst.
 • Aktiver alarm og forlat lokalet.
 • Etter innkobling av alarm må en ikke gå inn i bygget igjen.
 • Ved utløsning av alarm vil det bli fakturert for utrykking.

Spesielle regler for Friluftsfyret Kvassheim:

 • Hold grindene lukket.
 • Det er ikke tillat å grille ved Friluftsfyret.
 • Utstillingsavdelingen skal være låst under arrangementet med mindre bruk av det inngår i leien.