Friluftsgarden Mån

Velkommen til Friluftsgarden Mån hvor Jæren friluftsråd har restaurert våningshuset (hovedbygningen) og bygd overnattingsfløy på de de gamle fjøstuftene.

I nybygget er det  sengeplasser for 31 personer, fordelt på 7 rom. I kjelleren finner du en utstilling som tar for seg fjellgardens historie, verneområdet Frafjordheiene, turveinettet i Frafjordheiene og litt om Jæren friluftsråd, våre områder og oppgaver. 

Kjelleren fungerer som varmestue, her kan du gå inn og spise nistematen når du besøker Mån. Vær snill å rydd opp når du går.


Vi ber om at ev grilling foregår i etablerte gruer langs elva de tider av året når det ikke er bålforbud. Innenfor gjerdet på Mån er det ikke tillatt å gjøre opp ild. Eventuelt søppel tar dere med fra Mån selv.