Miljøbokser

Nå er det satt ut miljøbokser med søppelposer slik at turgåere som vil, kan plukke litt plast som er skylt i land fra havet. Vi opplever at det er et veldig stort engasjement for å holde Jærkysten ren, og fri for plast. Vi håper at disse boksene kan være med å gjøre det litt lettere for som ønske rå rydde litt å ta med seg en pose og kaste den i søppeldunkene som står ved siden av miljøboksene.

Boksene er satt ut med støtte fra Fredrik Hermansens Minnefond. Minnefondets skal fremme kunnskap og engasjement rundt miljøutfordringer for hav og kyst. I tillegg skal vi iverksette og støtte konkrete tiltak som for eksempel opprydding av forsøplede strender og havbunn.  


Jærstrendene besøkes årlig av over en halv million mennesker. Og slik de fremstår i 2017, opplever vi de renere enn på lenge. Mange turgåere er utrolig ivrige med å plukke plast.


Holder det ikke å rydde på Strandryddedagen?
Plast i havet er et økende globalt miljøproblem, og havstrømmer fører med deg plastikk opp til Jærkysten. Men det nytter å rydde!
Bare tenk forskjellen på å kunne plukke en plate isopor i en bit, når vi vet at i bølger, vær og vind blir den delt opp til små kuler! Plast på stranda blir også brutt til mindre biter, spesielt av bølger og UV-lys. Får vi plukket plasten før det blir til småbiter hindrer vi at fugl og fisk spiser plastikken, og til slutt sulter i hjel med magen full av plast.

Miljøboksene er  plassert ut på:

 • Sandestranda
 • Vistestranda
 • Solastranda (ved toalettet vest for Sola Strandhotell)
 • Regestranda
 • Hellestø
 • Sele
 • Borestranda
 • Orrestranda
 • Refsnes
 • Kvassheim 
 • Brusand
 • Ogna (Laugarbergvika)


Søppelet kan man kaste i søppelstativene som står ved siden av miljøboksene. Store ting settes ved siden. 
Er det tomt for poser?


post@jarenfri.no
tlf. 51 66 71 70